Diplomātu sastāvs

V.E.   Džavanšir Ahunzade                              Vēstnieks

Tural Rahimov                                                 1.Sekretārs 

Shahin Isgandarov                                           3.Sekretārs, Konsuls

Kanan Rzayev                                                 3. Sekretārs

Murad Yusif-Zade                                            Finanšu atašejs

 

Administratīvais personāls

Sanan Usubov                                                Administratīvais darbinieks