Diplomātu sastāvs

V.E.   Džavanšir Ahunzade                              Vēstnieks

Tural Rahimov                                                 1.Sekretārs 

Shahin Isgandarov                                          2.Sekretārs, Konsuls

Parvin Mammadova                                         2. Sekretārs

Murad Yusif-Zade                                            Finanšu atašejs

Sanan Usubov                                                Administratīvais darbinieks