Datubāze par divpusējiem līgumiem

1992

1. Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par tirdznieciski ekonomisko sadarbību. Rīga, 1992.gada 30.novembris. Zaudēja spēku 2003.gada 31.decembrī.

2. Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par tirdznieciski ekonomiskās sadarbības principiem. Rīga, 1992.gada 30.novembrī. Stājās spēkā ar paralstīšanas brīdi, zaudēja spēku 2004.gada 1.maijā.

3. Azerbaidžānas Republikas Ārlietu ekonomikas attiecību un Latvijas Republikas Ārējās tirdzniecības nolīgums par tirdzniecības pārsātvniecībām. Rīga, 1992.gada 30.novembrī.

 

 

1993

1.Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Azerbaidžānas Republikas Iekšlietu ministrijas nolīgums par sadarbību. Rīga, 1993.gada 18.janvāris.

2001

1. Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu. Apstiprināts ar Azerbaidžānas Republikas 2002.gada 1.februāra likumu Nr. 253-IIQ.

2.Azerbaidžānas Republikas Arlietu ministrijas un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas protokols par sadarbību. Baku, 2001.gada 1.jūlijs. Apstiprināts ar Azerbaidžānas Republikas prezidenta 2002.gada 7.janvārī pieņemto rīkojumu Nr. 357. Spēkā kopš parakstīšanas brīža.

2005

1.Azerbaidžānas Republikas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas nolīgums par sadarbību aizsardzības jomā. Apstiprināts ar Azerbaidžānas Republikas 2002.gada 30.septembra likumu Nr. 1017-IIQ.

2. Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības līgums. Baku, 2005.gada 3.oktobris. Stājies spēkā 2006.gada 28.februārī.

3. Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību. Baku, 2005.gada 3.oktobris. Stājies spēkā 2006.gada 10.maijā.

4. Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību. Baku, 2005.gada 3.oktobris. Stājies spēkā 2006.gada 19.aprīlī.

5.Azerbaidžānas Republikas prezidenta un Latvijas Republikas prezidenta kopējā deklarācija. Baku, 2005.gada 3.oktobris. Spēkā kopš parakstīšanas brīža.

6. Azerbaidžānas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības līgums par savstarpēju palīdzību muitas lietās. Baku, 2005.gada 3.oktobris.

7. Azerbaidžānas Republikas Kultūras un tūrisma ministijas un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas nolīgums par sadarbību kultūras jomās. Baku, 2005.gada 3.oktobris. Apstiprināts ar Azerbaidžānas Republikas prezidenta 2006.gada 13.februāra rīkojumu Nr. 1296.

8. Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un Protokols. Baku, 2005.gada 3.oktobris. Stājies spēkā 2006.gada 19.aprīlī.

2006

1.Azerbaidžānas Republikas prezidenta un Latvijas Republikas prezidenta kopējā deklarācija. Rīga, 2006.gada 4.oktobris. Apstiprināts ar Azerbaidžānas Republikas 2007.gada 16.februāra likumu nr. 242-IIIQ.

 2. Azerbaidžānas Republikas valdības un Latvijas Republikas nolīgums par sadarbību sakaru jomā. Rīga, 2006.gada 4.oktobris. Stājās spēkā 2007.gada 2.februārī.

3. Azerbaidžānas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības līgums par sadarbību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Rīga, 2006.gada 4.oktobris. Apstiprināts ar Azerbaidžānas Republikas prezidenta 2007.gada 6.februāra rīkojumu nr. 1944.

4. Azerbaidžānas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi. Rīga, 2006.gada 4.oktobris. Stājās spēkā 2007.gada 02.aprīlī.

5.Azerbaidžānas Republikas Veselības ministrijas un Latvijas Republikas Veselības ministrijas nolīgums par sadarbību veselības un medicīniskās zinātnes nozarēs. 2006.gada 4.oktobris. Apstiprināts ar Azerbaidžānas Republikas prezidenta 2007.gada 6.februāra rīkojumu nr. 1944.

6.Azerbaidžānas Republikas Izglītības ministrijas un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas nolīgums par sadarbību. Rīga, 2006.gada 4.oktobris. Apstiprināts ar Azerbaidžānas Republikas prezidenta 2007.gada 6.februāra rīkojumu nr. 1944.

7.Azerbaidžānas Republikas Finanšu ministrijas un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas nolīgums par sadarbību. Rīga, 2006.gada 4.oktobris. Apstiprināts ar Azerbaidžānas Republikas prezidenta 2007.gada 6.februāra rīkojumu nr. 1944.

2007

1.Nolīgums par sadarbību starp M.H. Ahundova vārdā nosaukto Azerbaidžānas nacionālo bibliotēku un Latvijas Nacionālo bibliotēku, pamatojoties uz nolīguma par Azerbaidžānas Republikas Kultūras un tūrisma ministrijas un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas nolīgums par sadarbību kultūras jomās 6.pantu.

2008

1.Azerbaidžānas Republikas robežsardzes un Latvijas Republikas robežsardzes nolīgums par sadarbību. Baku, 2008.gada 27.februāris. Apstiprināts ar Azerbaidžānas Republikas prezidenta 2008.gada 2.maija rīkojumu nr. 2789.

2009

1.Azerbaidžānas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību apkārtējās vides aizsardzības jomā. Baku, 2009.gada 25.jūnijs.

2. Azerbaidžānas Republikas prezidenta un Latvijas Republikas prezidenta kopējā deklarācija. Baku, 2009.gada 10.augusts.

3. Azerbaidžānas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību jauniešu un sporta jomā. Baku, 2009.gada 10.augusts.

4. Azerbaidžānas  Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību tūrisma jomā. Baku, 2009.gada 10.augusts.

5. Azerbaidžānas Republikas Valsts standartizācijas, metroloģijas un patentu komisijas un Latvijas Republikas Patentu valdes saprašanās memorandums  par informācijas apmaiņu rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā.  Baku, 2009.gada 10.augusts.

2011

1.Azerbaidžānas Republikas prezidenta un Latvijas Republikas prezidenta kopējā deklarācija. Rīga, 2011.gada 17.janvāris.

2. Azerbaidžānas Republikas valdības un Latvijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Rīga, 2011.gada 17.janvāris. Stājās spēkā 2011.gada 2.augustā.

3.Azerbaidžānas Republikas Nodokļu ministrijas un Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta nolīgums par sadarbību nodokļu jomā. Rīga, 2011.gada 17.janvāris.

2012

1.Azerbaidžānas Republikas Lauksaimniecības ministrijas un Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas saprašanās memorandums par sadarbību. Baku, 2012.gada 7.jūnijs. 

2.Azerbaidžānas Republikas Valsts komitejas ģimenes, sieviešu un bērnu jautājumos un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas saprašanās memorandums. Rīga, 2012.gada 27.augusts.

3.Azerbaidžānas Republikas  Kultūras un tūrisma ministrijas un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas sagatavota programma par kultūras pasākumiem 2012.-2014.gadam. Rīga, 2012.gada 17.oktobris.

 

2014

1.Azerbaidžānas Republikas aviokompānijas „AZAL” QSC un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas parakstīts memorandums „par sadarbību gaisa satiksmes attīstības jautājumos”. Baku, 2014.gada 16.janvāris.

2.Azerbaidžānas Republikas Zinātnes akadēmijas un Latvijas Republikas Zinātnes akadēmijas parakstīts memorandums „par divpusējo attiecību attīstību zinātnes un inovāciju jomā”. Baku, 2014.gada 16.janvāris.

3.Azerbaidžānas Republikas Ziņātnes akadēmijas un Latvijas Republikas Zinātnes akadēmijas līgums par sadarbību zinātnes jomā.

4.No 2014.gada 1.septembra stājās spēkā līgums starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglojumiem un readmisijas līgumu. Saskaņā ar līgumu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas diplomātisko pašu turētāji var iecieļot un izceļot bez vīzu saņemšanas.

5.Azerbaidžānas Republikas Lauksaimniecības ministrijas un Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas nolīgums par sadarbību veterinārā jomā. Baku, 2014.gada 17.novembris.

2015

1.Azerbaidžānas – Latvijas parlamentu sadarbības grupas sanāksmes laikā tika atcerēta Hodžali genocīda upuru piemiņa un saistībā ar Hodžali genocīdu no Azerbaidžānas –Latvijas parlamentu sadarbības grupas vārda, ar 53 LR Saeimas deputātu atbalstu, tika pieņemta deklarācija. Rīga, 2015.gada 25.februāris.

2.Novembra mēneša beigās Latvijas Republikas Labklājības ministrs ar oficiālu vizīti devās Azerbaidžānas Republikā un vizītes laikā tiek gaidīta „Azerbaidžānas Republikas Darba un iedzīvotāju sociālās aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas nolīguma par sadarbību darba, nodarbinātības un iedzīvotāju sociālās aizsardzības jomā” parakstīšana.

2017

Azerbaidžāna un Latvija paraksta līgumu par vīzas atcelšanu dienesta pasu turētājiem 14 febuaris 2017

Search in archive