Sadarbība ekonomikas jomā

Pēdējo gadu laikā sadarbībā starp Azerbaidžānu un Latviju ekonomikas jomā ir sasniegts progress. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kopējais preču tirdzniecības apgrozījums ir palielinājies, kas ir redzams no tabulas.

(mln dolāru)

gads

imports

eksports

tirdzniecības apgrozījums

līdzsvars

2004

2,86

11,52

14,39

8,66

2005

1,51

5,37

6,88

3,86

2006

1,88

8,38

10,26

6,5

2007

1,71

3,61

5,32

1,9

2008

3,9

4,0

7,9

0,1

2009

5,299

3,363

8,83

-1,936

2010

6,7

3,9

10,6

-2,8

2011

9,7

12,6

22,3

4

2012

8,5

5,7

14,2

-2,8

2013

11

2,4

13,4

-8,6

2014

7,35

0,79

8,14

-6,56

2015

8,3424

8,005

9,1429

-7,5419

2016

6mēnesis

3,5576

2,69

3,8266

-3288,6

2013.gada 24.-25.aprīlī ar oficiālu vizīti Azerbaidžānas Republikā bija ieradies Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš. Vizītes laikā Baku biznesa forumā arī piedalījas ap 70 biznesmeņiem no Latvijas. Vairāki uzņēmumi parakstīja sadarbības līgumus.

2013.gada 9.jūnijā ECOFIN pieņēma lēmumu par Latvijas iestāšanos eirozonā. Ar 2014.gada 1.janvāri Latvija kļuva par 18.valsti, kurā nacionālā valūta ir eiro.

Search in archive