IV Islāmu Solidaritātes Spēles

-          Saskaņā ar Azerbaidžānas Republikas Prezidenta rīkojumu No. 2703, datēto ar 02.03.2017, uz dažādām aktivitātēm saistībā ar IV Islāmu Solidaritātes Spēļu organizāciju un norisi, attiecīgie akreditētie ārvalstnieki un personas bez pilsonības var doties uz un no Azerbaidžānas bez vīzas bet  ar pasi vai citu ceļošanas dokumentu un akkreditācijas karti no 2017 gada 1. aprīļa līdz 1.jūnijam.

-          IV Islāmu Solidaritātes Spēļu organizācijas un norises laikā darba atļauja nav nepieciešama attiecīgi akreditētiem ārvalstniekiem un personām bez pilsonības, kuri iesaistīti darba aktivitātēs Azerbaidžānas Republikas teritorijā. 

Search in archive