İqtisadi əməkdaşliq

Azərbaycan son illərdə  Latviya ilə iqtisadi münasibətlərində irəliləyişə nail olmuşdur. Belə ki ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə iki dövlət arasında ticarət dövriyyəsi hesabat ilində yüksəlmişdir. Bunu aşağıdakı cədvəldən də aydın görmək olar.

         (mln ABŞ dolları ilə)

 

İl

İdxal

İxrac

Ticarət dövriyyəsi

Saldo

2004

2,86

11,52

14,39

8,66

2005

1,51

5,37

6,88

3,86

2006

1,88

8,38

10,26

6,5

2007

1,71

3,61

5,32

1,9

2008

3,9

4,0

7,9

0,1

2009

5,299

3,363

8,83

-1,936

2010

6,7

3,9

10,6

-2,8

2011

9,7

12,6

22,3

4

2012

8,5

5,7

14,2

-2,8

2013

11

2,4

13,4

-8,6

2014

7,35

0,79

8,14

-6,56

2015

8,3424

8,005

9,1429

-7,5419

2016 

yanvar-iyun

3,5576

2,69

3,8266

-3288,6

Mənbə: AR Dövlət Statistika Komitəsi 

 

2013-cü ilin aprel ayının 24-25 də Latviyanın Prezidenti Andris Berzinş Azərbaycana rəsmi səfər etmişdir.  Səfər çərçivəsində Latviyadan 70 yaxın iş adamı, Bakı şəhərində  keçirilən biznes forumda iştirak etmişlər. Bir çox şirkətlər müxtəlif sazişlər imzalayaraq əməkdaşlığın təməlin qoymuşlar.

Məlum olduğu kimi, Latviya İqtisadi və Maliyyə İşləri Şurası (ECOFİN) 9 iyun tarixində Brüsseldə, Latviyanın Avro zonaya daxil olmasına qərar qəbul etmişdir. 2014-ci ilin yanvar ayından Latviya Avro məkanının 18-ci üzvü olub.

Arxiv üzrə axtarış