Notariālas darbības

Saskaņā ar Azerbaidžānas Republikas konsulāta statūtu 44. pantu, konsulāts veic sekojošas notariālas darbības:

• Notariāla līgumu, testamentu, pilnvaru u.c. dokumentu (izņemot lēmumu par Azerbaidžānas Republikas teritorijā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu) apstiprināšana,

• Pasākumu veikšana ģimenes mantojuma aizsardzības lietās

• Sertifikātu par ģimenes mantojuma tiesībām izdošana,

• Sertifikātu par kopīgā īpašuma sadalīšanas tiesībām izdošana,

• Dokumenta kopiju un izrakstu autentiskuma apstiprināšana,

• Personas paraksta uz dokumentiem autentiskuma apstiprināšana,

• Dokumentu tulkojuma autentiskuma apstiprināšana,

• Apstiprināšana, ka persona ir dzīva

• Pilsoņa dzīves vietas apstiprināšana,

• Fotoattēlā redzamā pilsoņa identitātes apstiprināšana,

• Dokumentu iesniegšanas laika/datuma apstiprināšana,

• Naudas un vērtspapīru uzglabāšana bankā

• Kredītiestāžu rīcībā esošās informācijas apstiprināšana,

• Dokumentu aizsardzības nodrošināšana,

• Likumīgas apkalpošanas nodrošināšana,

• Jūrniecības prostestu pieņemšana

Search in archive