VISA

 

Pirms apmeklēt Azerbaidžānas Republikas vēstniecības Latvijā konsulāro nodaļu, lūdzam veikt iepriekšēju pierakstu, rakstot uz e-pastu consul_riga@mission.mfa.gov.az

 

Tālrunis: (+371) 67142892

E-pasts: riga@mission.mfa.gov.az    

 

Vīzas definīcija, kategorija, mērķi un vīzas veidi 

Definīcija

Vīza  – oficiāls dokuments, kas nodrošina juridisko pamatu ārzemniekam, kurš apmeklē valsti, kurai piemēro vīzu režīmu, lai ieceļotu, īslaicīgi uzturētos un atstātu valsti, šķērsojot robežšķērsošanas vietas vīzā norādītajā laika posmā.

Kategorijas

Vīzai ir trīs kategorijas – diplomatiskā, dienesta un parastā.

 Veidi

Divi veidi  - iebraukšanas vai tranzīta vīzas ārzemniekiem un bezvalstniekiem, kuri ieceļo Azerbaidžānas Republikā tiek izsniegti sekojoši:

 1. Ieceļošanas vīza  – šāda veida vīzu derīguma termiņš ir līdz 90 dienām vienreizējai ieceļošanai.
 • Vienreizēja (parastā) iebraukšanas vīza - šajā periodā atļauj tikai vienu ieceļošanu un izceļošanu.
 • Daudzkārtēja ieceļošanas vīza - šīs vīzas derīguma termiņš ir līdz 2 gadiem. Šī vīza ļauj personai attiecīgajā periodā vairākas reizes ieceļot valstī.

Uzturēšanās laiku vīzā norādītajā valstī izmanto vīzas derīguma termiņa laikā. Ja vīza netiek izmantota norādītajā laikā, tā zaudē savu spēku.

    2.  Vienreizējas vai divreizējas iebraukšanas tranzīta vīza - tiek izsniegta ārzemniekiem un bezvalstniekiem, lai atļautu tranzītam šķērsot Azerbaidžānas Republikas teritoriju uz trešo valsti. Tranzīta vīzas derīguma termiņš ir 30 dienas; uzturēšanās laiks valstī ir 5 dienas. Tranzīta vīzas tiek izsniegtas, ņemot vērā satiksmes ceļu pa gaisa, ūdens, dzelzceļa un citiem transporta līdzekļiem un tam pavadīto laiku.

Mērķi

Ārzemniekiem un bezvalstniekiem var izsniegt parastās iebraukšanas vīzas, ja viņi apmeklē valsti šādiem mērķiem:

 • Bizness
 • Zinātne un izglītība
 • Darbs
 • Tūrisms
 • Kultūra un sports
 • Humanitārā darbība
 • Personīgs ceļojums
 • Ārstēšana

Personām, kuras apmeklē valsti tikai oficiāliem mērķiem, tiek izsniegtas diplomātiskās vai dienesta ieceļošanas vīzas.

Uzmanību! Ārzemniekiem vai bezvalstniekiem, kuri uzturēsies Azerbaidžānas Republikā vairāk nekā 15 dienas, jābūt reģistrētiem dzīvesvietā.

Vīzas izsniegšanai nepieciešamie dokumenti (izņemot oficiālos, tranzīta, tūrisma un individuālos apmeklējumus):

 • Pieteikuma forma (pieteikuma forma)
 • Pase (oriģināls un kopija); 
 • 2 nesen uzņemtas 3x4cm  fotogrāfijas; 
 • Kvīts, kas apliecina vīzas nodevas samaksu; 
 • Ielūguma vēstule

Valsts nodevas

Vīzas izsniegšanai nepieciešamās valsts nodevas likmes un to apmaksas kārtība

 • Saskaņā ar Azerbaidžānas Republikas likuma “Par valsts nodevu” 16.1.6. un 16.1.7. pantiem, no ārzemniekiem un bezvalstniekiem, kas apmeklē Azerbaidžānas Republiku, tiek iekasēta valsts nodeva par vīzu izsniegšanu pēc šādām likmēm:

Latvijas Republikas pilsoņiem

Vienreizējas iebraukšanas vīza - 35 eiro

Daudzkārtēja ieceļošanas vīza - 35 eiro

Bezvalstniekiem

Vienreizējas iebraukšanas vīza - 20 USD

Daudzkārtēja ieceļošanas  vīza - 350 USD

*** Saskaņā ar Azerbaidžānas Republikas Migrācijas kodeksa 25. panta 3. punktu:

OFICIĀLĀS VĪZAS izsniegšanai – kopā ar citiem dokumentiem ir nepieciešama oficiāla Note Verbale no Valsts Starptautiskās organizācijas, kuru pārstāv ārzemnieks vai bezvalstnieks

*** Saskaņā ar Azerbaidžānas Republikas migrācijas kodeksa 30. panta 1. punktu:

INDIVIDUĀLĀS VĪZAS izsniegšanai -  kopā ar citiem dokumentiem ir nepieciešama  "NOTARIZĒTĀ UZAICINĀJUMA VĒSTULE "no Azerbaidžānas Republikas pilsoņa, ārzemnieka vai bezvalstnieka, kurš pastāvīgi uzturas Azerbaidžānas Republikā, darbaspēka migranta, kuram ir termiņuzturēšanas atļauja, ārzemnieka vai bezvalstnieka, kurš iegūst izglītību (tikai šī darbaspēka migranta ģimenes locekļiem  vai ārzemniekam un bezvalstniekam, kurš iegūst izglītību).

*** Pieteikums no puses, kura uzaicināja ārzemnieku un bezvalstnieku uz Azerbaidžānas Republiku, kura paraugu (pievienots dokuments) apstiprina attiecīgā izpildvaras iestāde,  reģistrēta sertifikāta kopija (nevalstiskām organizācijām), dokuments, kas apliecina ielūguma mērķi (šie dokumenti nav nepieciešami tranzīta, tūrisma, oficiālajām un individuālajām ceļošanas vīzām);

Konsulārai nodaļai ir tiesības pieprasīt papildu dokumentus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem vīzu pieteikuma procedūrai. Ja viltojat jebkādu informāciju vai visi nepieciešamie dokumenti netiek iesniegti, Jūsu vīzas pieteikums tiks noraidīts. Vīzas pieteikuma noraidīšanas gadījumā iegūtā maksa par vīzu netiks atgriezta.

 

Piezīme: ārzemniekiem un bezvalstniekiem, kas grupās apmeklē Azerbaidžānas Republiku, par vīzu izsniegšanu valsts nodeva jāmaksā atsevišķi.

Piezīme: maksājumu par vīzu jāveic tajā pašā mēnesī, kad tiek iesniegta vīzas pieteikuma forma.

Vīzu apstrādes laiks ir parasti vismaz 7 darba dienas.

Nekādas garantijas par vīzu izsniegšanu nevar sniegt iepriekš. Līdz ar to, pirms vīzas apstiprināšanas nav jāiegādājas non-refundable biļetes.

Search in archive