2016-11-17

Rīgā noticis seminārs ar ziņojuma prezentāciju “Investīciju vide un ekonomiskās perspektīvas Azerbaidžānā”

Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā Džavanširs Ahundovs kļuva par Latvijas žurnāla “Otkritij Gorod” smart-kluba viesi. Tikšanās laikā piedalījās biznesmeņi un žurnāla padomes pilnvarotie, Azerbaidžānas diasporas pārstāvji.
Iepazīstinot viesi, žurnāla galvenā redaktore Tatjana Fast pastāstīja par savu neseno vizīti uz Azerbaidžānu un piedalīšanos V Baku starptautiskajā humanitārajā forumā. T.Fast atzīmēja dinamisko un veiksmīgo Azerbaidžānas attīstību, kura pasaules krīzes periodā turpinās pateicoties pārdomātai sociāli-ekonomiskajai valdības politikai.

Tatjana Fast izteica cerību, ka šobrīējā tikšanās dos impulsu un ir vēl viens solis pretī attiecību attīstībai starp darījuma cilvēkiem Azerbaidžānā un Latvijā.
Pēc smart-kluba tradīcijas Azerbaidžānas vēstnieks sniedza detalizētu informāciju par ekonomiku, naftas nozari, biznesa vidi un investīcju iespējām Azerbaidžānā. Tika atzīmēts, ka vistautu līdera Hejdara Alojeva vadībā Azerbaidžānā sākās ekonomiskās attīstības iesākuma process, bagāts ekonomiskais potenciāls tika virzīts uz nākotnes attīstību, tautas labklājības paaugstināšanu. Hejdara Alijeva vadībā tika ieviestai svarīgi soļi uzņēmējdarbības sfēras formēšanā, noformētas strukturas, kuras snied materiālo atbalstu un nepieciešamotehnisko palīdzību uzņēmējiem.

Izlēmīgās un tālskatāmās ekonomiskās Azerbaidžānas Prezidenta Ilhama Alijeva politikas rezultātā, veiksmīgi turpinot vistautu līdera attīstības stratēģiju, panāktā veiksme tika nostiprināta. Šobrīd Azerbaidžāna ir politisks, ekonomisks un kultūras centrs reģionā, vadošais iniciators un aktīvs dalībnieks vērienīgajos enerģētiskajos un infrastruktūras objektos, uzticams partneris nodrošinot enerģētisko Eiropas drošību, starptautisko pasākumu rīkotājvieta. Pārvēršos Azerbaidžānu valstī, kura investē ārvalstu ekonomikā, iekļaujoties ierobežoto valstu skaitā, kurām ir savs satelīts, iedzīvotāju labklājības paaugstināšana ir svarīgi panākumi pēdējā desmitgadē. Dž. Ahundovs vērsa uzmanību uz labvēlīgās investīcijas vides radīšanu valstī, īstenotajiem projektiem, īpaši atzīmējot dzeldzceļa projektu Baku-Tbilisi –Kars, Transanatolijas gāzes vada projektu TANAP, “Šahdeniz” ieguves vietas izstrādes otro fāzi, industriālie parki Sumgaitā, Pirallahi un Balahani, kā arī Masalli un Meftčali pilsētās. Dž. Ahundovs pastāstīja par izveidoto Azerbaidžānā centru “Asan Hidmet” – intelektuālo produktu, kuram nav analogu pasaulē.

Vēstnieks atzīmēja, ka īstenotās reformas šogad sniegušas sv=pēcīgu impulsu tūrisma plūsmai. Atbraukušo skaits tikai no arābu valstīm palielinājies 20-30 reizes. Valstī tiek nodrošināta drošība, ir brīnišķīgas vēsturiskas, gleznainas vietas un mūšdienīga infrasturktūra.

Atbildot uz sanākušo jautājumiem, Azerbaidžānas vēstnieks vērsa uzmanību, ka pamata kapitāls, vērstais uz naftas rūpniecības sektoru 2015.gadā sastādīja 1,2 miljardus manatus.Tika izteikta nepieciešamība pastāvīgā avioreisa Baku – Rīga nepieciešamības atvēršana, kurš kalpotu turpmākajai ekonomiskajai, kā arī kultūŗas attiecību starp Azerbaidžānu un Latviju attīstībai.
Tikšanās laikā tika demonstrēta dokumentāla filma par Azerbaidžānu.

 

 

Search in archive