2017-02-14

Starpparlamentu sakariem ir svarīga loma Latvijas-Azerbaidžānas attiecībās

13.februārī  Azerbaidžānas Republikas “Milli Medžlis” priekšsēdētājs Ogtaj Asadov tikās ar delegāciju, kuru pārvalda Edgars Rinkēvičs – Latvijas Republikas Ārlietu ministrs.

Priekšsēdētājs pauda cerību, ka otrā oficiālā viesa vizīte uz Azerbaidžānu ienesīs pozitīvo ieguldījumu mūsu attiecību attīstībā.

“Man ir prieks, ka šodien mūsu politiskās attiecības attīstās augšup. Valsts vadītāju loma mūsu sakaru padziļināšanai ir nenoliedzama. Līdz šai dienai starp mūsu valstīm ir parakstīti 34 dokumenti, vēl 8 ir procesā”, - atzīmēja O.Asadov.

“Milli Medžlisa” priekšsēdētājs teica, ka mūsu sakaru turpmākā padziļināšana ekonomiskajā nozarē ir dienas nepieciešamība. Ceram, ka pēc Ziemeļi-Dienvidi transporta gaiteņa projekta realizācijas šajā sfērā arī notiks būtisks pavērsiens.

“Draudzības grupu aktivitāte abu valstu parlamentos ir uzslavas cienīga. Mūsu deputāti bieži tiekas autoritatīvajās starptautiskajās institūcijās, veic viedokļu apmaiņu aktuālajos jautājumos”, - pateica O. Asadov.

Priekšsēdētājs detalizēti informēja par pašreizējo sakaru stāvokli starp Azerbaidžānu un Eiropas Savienību, un pasvītroja, ka Prezidenta Iļhama Alijeva pēdējai vizītei uz Briseli bija svarīga nozīme no šī viedokļa. Viņš arī atzīmēja, ka pastāv  labas iespējas daudzpusīgu sakaru attīstībai starp Azerbaidžānu un Eiropas Savienību.

Runājot par Azerbaidžāna ieguldījumu Eiropas Enerģētiskās Drošības sistēmā, Ogtaj Asadov atzīmēja svarīgu nozīmi gāzes projektu TAP un TANAP reālizācijas reģionam.

Priekšsēdētājs augsti novērtēja Latvijas atbalstu Azerbaidžānas teritoriālās vienotības regulēšanu Kalnu Karabahas problēmā. Viņš pasvītroja, ka azerbaidžāņu tauta atzīmēs 25 gadus kopš Hodžaļinas Henocīda laika. Priekšsēdētājs pauda cerību, ka ar starptautiskās kopienas atbalstu šī sāpīgā problēma drīz atradīs savu loģisku atrisinājumu.

Latvijas Ārlietu ministrs E. Rinkevičs teica, ka esot apmierināts ar vizīti mūsu valstī un pavadītājām šeit tikšanām. No Latvijas parlamenta priekšsēdētāja vārda viņš aicināja “Milli Medžlisa” priekšsēdētāju apmeklēt Latviju ar oficiālo vizīti. Aicinājums bija pieņemts ar atzinību.

Atzīmējot starpparlamentu sakaru nozīmi, viesis pasvītroja divpusēju vizīšu un deputātu tikšanās svarīgumu.  Viņš teica, ka abu valstu draudzības grupu aktivitāte likumdošanas institūcijās ir uzslavas cienīga. 

Search in archive