2017-10-09

Latvijas Diplomātiskajā Klubā norisinājās biznesa seminārs par Azerbaidžānas ekonomisko attīstību

5.oktobrī Diplomatiskajā Ekonomikas Klubā norisinājās biznesa seminārs, kas tika veltīts Azerbaidžānas ekonomiskajai attīstībai. Pasākuma mērķis bija ārvalstu investoru piesaiste un Azerbaidžānas ekonomiskā potenciāla popularizācija.  

Pasākumā piedalījās vairāku Eiropas valstu pārstāvji – Latvijas tirdzniecības partneri, lielo uzņēmumu vadītāji, uzņēmēji, banku nozares vadītāji un diplomāti.

Sākumā tika rādīts video par valsts potenciālu un panākumiem ekonomikas nozarē, lauksaimniecības, tūrisma nozarē un citās jomās. 

Azerbaidžānas Vēstnieks Latvijā Džavanširs Ahundovs uzstājās ar referātu par tēmu “Azerbaidžānas ekonomiskā attīstība mūsdienās”.

Dž.Ahundovs informēja par Azerbaidžānas valstiskuma vēsturi, enerģētikas nozares izveidi un attīstību, ka arī par uzņemējdarbības vidi valstī.

Runājot par valsts ekonomiskajiem sasniegumiem, vēstnieks pasvītroja, ka visaptverošā Azerbaidžānas attīstība, un stabilu pamatu izveide turpmākam progresam kļuva iespējama pateicoties nacionālā līdera Heidara Alijeva sociālekonomiskajai stratēģijai. Dziļo ekonomisko reformu stratēģijā īpašu vietu ieņem prasmīgas nafta sektora izmantošana vispusīgās valsts ekonomikas attīstībai. Dižā līdera panākums kļuva par stingrās politiskās gribas un apņēmības svinībām: neskatoties uz iekšējo un ārējo spiedienu, ar starptautisku konsorciju tika parakstīts “Gadsimta Līgums” par Azeri-Chirag-Gunashli naftas atradņu attīstīšanu.   

Dž. Ahundovs darīja zināmu, ka Heidara Alijeva kursam, kas nodrošināja progresa ilgtspējību, mūsdienās veiksmīgi seko Prezidents Iļhams Alijevs. Valsts prezidents sarežģītajā situācijā veiksmīgi īsteno valsts nacionālā līdera noteikto stratēģiju, bagātinot to atbilstoši mūsdienām.     

Akcentējot, ka pagājušā perioda laikā tika paplašinātas reformas agrorūpniecības kompleksā, vēstnieks teica, ka valstī ir izveidojusies spēcīga uzņēmēju klase. Azerbaidžāna šodien ir viena retajām valstīm, kas spēj nodrošināt sevi ar pārtiku, uzsvēra vēstnieks.   

Vēstnieks sagatovoja ekonomisko pārskatu par visām Azerbaidžānas ekonomikas nozarēm, pastāstīja par valstī izveidotiem tehnoloģiskajiem parkiem, tūrisma iespējām, labvēlīgu vidi, kas izveidota ārvalstu investoriem, ka arī par lauksaimniecības tekošo stāvokli.   

Šodien, īstenotās sociālekonomiskās politikas rezultātā, fokusā ir nenaftas nozares izaugsme, tādejādi tiek nodrošināta diversificēta ekonomikas attīstība. Vēstnieks atzīmēja, ka Prezidentam Iļhamam Alijevam, kurš pasludināja tūrisma nozares stiprināšanu par prioritāti, šīs nozares kompleksā attīstīšana ir uzmanības centrā. 

Vēstnieka uzstāšanās izraisīja lielu interesi un Latvijas uzņēmējiem bija daudz jautājumu par biznesa vidi Azerbaidžānā.

Search in archive