2023-01-31

Nr. 034/23, Paziņojums par teroristu uzbrukumu Azerbaidžānas Republikas vēstniecībai Irānas Islāma Republikā

Mēs stingri nosodām nodevīgo teroristisko aktu pret Azerbaidžānas Republikas vēstniecību Irānas Islāma Republikā.

Kā valsts, kurā atrodas vēstniecība, Irānai bija jāpilda Vīnes konvencija par diplomātiskajiem sakariem, nodrošinot vēstniecības aizsardzību un tās darbinieku drošību.

Iepriekš jau ir bijuši mēģinājumi apdraudēt mūsu diplomātisko misiju Irānā. Irāna vairakkārt tika aicināta veikt pasākumus šādu gadījumu novēršanai un mūsu diplomātisko misiju drošības nodrošināšanai. Diemžēl pēdējais asiņainais teroristiskais akts rāda nopietnas  sekas, kuru pamats ir nepienācīga attieksme pret mūsu neatlaidīgiem aicinājumiem šajā virzienā.

Mēs uzskatām, ka nesenā pret Azerbaidžānu vērstā kampaņa Irānā noveda pie šāda uzbrukuma mūsu diplomātiskajai pārstāvniecībai.

Mēs stingri pieprasām Irānai pēc iespējas ātrāk identificēt un visstingrākajā veidā sodīt minētā teroristiska akta veicējus, kā arī šī asiņainā akta ierosinātājus.

Azerbaidžānas puse izmantos visas attiecīgo starptautisko mehānismu dotās iespējas, lai identificētu vainīgos un nodrošinātu atbilstošu sodu.

Esošajā situācijā, kas radusies teroristu uzbrukuma rezultātā, tiek plānots veikt attiecīgus pasākumus, lai evakuētu vēstniecības darbiniekus un viņu ģimenes locekļus.

 

Search in archive