2016-04-20

Azerbaidžanas vēstnieks Latvijā iesniedza akreditācijas vēstuļu kopijas Latvijas ĀM.

20.aprīlī Azerbaidžānas pilnvarotais un ārkārtējais vēstnieks Latvijā Džavanširs Ahundovs iesniedza akreditācijas vēstuļ u kopijas šīs valsts Ārlietu ministram Egdaram Rinkevičam.

Pēc oficiālās ceremonijas ĀM galva E.Rinkevičs apsveica vēstnieku ar iecelšanu šajā amatā un novēlēja veiksmi  diplomātiskās misijas realizēšanā.

Tikšanās laikā notika viedokļu apmaiņa par esošo stāvokli un par Azerbaidžānas – Latvijas saišu attīstības perspektīvām, divpusējo un daudzpusējo sadarbību starp abām valstīm starptautisko organižāciju ietvaros. Tika uzsvērta nepieciešamība  paplašināt tirdzniecības –ekonomiskos sakarus starp Azerbaidžanu un Latviju. Tika atzīmēta sagatavošanās darbu veikšana ša gada rudenī Bakū plānotajam Azerbaidžānas – Latvijas  biznesa forumam.

Puses atzīmēja abpusējo vizīšu svarīgumu tālākajai divpusējo attiecību sadarbībai. Tika apspriesti sagatavošanās jautājumi  gaidāmajām Saeimas spīkeres Ināras Mūrnieces un Rīgas mēra Nila Ušakova vizītēm.

Azerbaidžānas vēstnieks Džavanširs Ahundovs pastāstīja par notikumiem, kuri notika aprīļa sākumā Kalnua-Karabahas konflika zonā.

E.Rinkēvičs atzīmēja, ka Latvijas pozīcija Kalnu-Karabahas noregulēšanā paliek nemainīga. Latvijas atbalsta Azerbaidžānas teritorijas vienotību un iestājas par konflikta risināšanu starptautisko tiesību prinicpu un normu ietvaros.

Vēstnieks Džavanširs Ahundovs vērsa uzmanību uz sakaru stiprināšanu starp Azerbaidžānu un Latviju kultūras sfērā, atzīmējot, Azerbaidžānas kultūras dienu rīkošanu Latvijā.

ĀM galva E.Rinkevičs atzīmēja Azerbaidžānas diasporas aktivitāti, tās lomu sociāl-kultūras valsts dzīve.

Vēstnieks Džavanširs Ahundovs atzīmēja, ka savas diplomātiskās darbības periodā pieliks visas pūles vēl dziļākajai sakaru nostiprināšanas starp Azerbaidžānu un Latviju politiskā, ekonomiskā un kultūŗas sfērās.

Search in archive