2017-05-29

Ināra Mūrniece: Latvija atbalsta Azerbaidžānas teritoriālo integritāti

29.maijā pēc Latvijas Republikas Saeimas spīkera Ināras Mūrnieces  ielūguma sakās oficiālā Azerbaidžānas parlamentu delegācijas ar Milli Medžlisa priekšsēdētāju Ogtaju Asadovu vadībā vizīte šajā valstī.

Latvijas Saeimā tikās divu valsts delegācijas ar parlamentu priekšsēdētājiem vadībā.

Sākumā Milli Medžlis priekšsēdētājs Ogtaj Asadov atstāja savu ierakstu Godāto Viesu Grāmatā. 

Tikšanās laikā Saeimas spīkere Ināra Mūrniece, sasveicinot azerbaidžānas delegāciju, apsveica delegāciju ar valsts nacionāliem svētkiem – Azerbaidžānas Republikas svētkiem.  I. Mūrniece ar siltām piemiņām atcerējās savu nesen notikušo oficiālo vizīti Bakū.

Azerbaidžāna ir svarīgs partneris Latvijai, it īpaši ekonomikas jomā, norādīja I.Mūrniece. Pēc viņas vārdiem, Latvijai ir interese turpmākajā abpusejās tirdzniecības-ekonomikas sadarbības paplašināšanā, kā arī tūrisma un celtniecības jomās. 

O.Asadov izteica pateicību par siltu uzņemšanu. Milli Medžlis priekšsēdētājs, atzīmējot augstu starpparlamentu sakaru līmeni starp mūsu valstīm, norādīja, ka Azerbaidžāna un Latvija ir draudzīgas partnerības valstis.

Milli Medžlis priekšsēdētājs darīja zināmu, ka šīs gads ir nozīmīgs divpusējām attiecībām starp Azerbaidžānu un Latviju, jo tiek svinēta 25.gadadiena kopš diplomātisko attiecību dibināšanu starp divām valstīm. Pēc  Azerbaidžānas neatkarības iegūšanas mūsu attiecības iestājās jaunajā attīstības posmā.  O. Asadovs atzīmēja, ka uz šo brīdi tika parakstīti 34 dokumenti starp divām valstīm, izskatīšanas procesā palika vēl 8 dokumenti.

Saeimas spīkere I.Mūrniece teica, ka Latvija ar nepacietību gaida Azerbaidžānas Prezidenta Iļhama Alijeva vizīti, un tic, ka šī vizīte veicinās tālāku divpusējo attiecību stiprināšanu.

Ināra Mūrniece atzīmēja arī ražīgu azerbaidžānas diasporas aktivitāti sabiedriski-politiskajā Latvijas dzīvē, it īpaši ekonomiskajā nozarē.

Skarot vienu no sāpīgākajām Azerbaidžānas problēmam – armēņu-azerbaidžānas, Kalnu Karabahas konfliktu, Latvijas spīkere uzsvēra, ka Latvija atbalsta Azerbaidžānas teritoriālo integritāti. Viņa pauda cerību, ka šīs konflikts tiks atrisināts miermīlīgi starptautisko normu un tiesību principu ietvaros.

Sarunas laikā tika apspriesti tālākās sakaru attīstības starpvalstu jautājumi, likumdošanas iestāžu ieguldījums šo attiecību attīstībā, un citi jautājumi, kuriem ir savstarpējā interese. Tika atzīmēts, ka valsts galvu divpusējās vizītes un parakstītie dokumenti veicina mūsu attiecību tālāku paplašināšanu.

Ogtaj Asadov norādīja, ka ir nepieciešams novest divpusējos ekonomiskos sakarus starp Azerbaidžānu un Latviju līdz politiskās sadarbības līmenim. O.Asadov atzīmēja, ka 2016.gadā preču apgrozība starp mūsu valstīm bija ap 9 miljoniem dolāru.  

Uzsvērot, ka šodien Azerbaidžāna ir kļuvusi par drošu Eiropas enerģētisko partneri, O.Asadov darīja zināmu Azerbaidžānas enerģētisko potenciālu, pavestīja par valsts panākumiem un īstenotājiem infrastruktūras projektiem.

O.Asadov augsti novērtēja draudzības grupu aktīvitāti, kuras darbojas Azerbaidžānas un Latvijas parlamentos.

Parlamenta priekšsēdētājs atzīmēja Azerbaidžānas Milli Medžlisa ciešu sadarbību ar Baltijas Asambleju GUAM PA ietvaros.  Šī sadarbība veicinās turpmāko sakaru stiprināšanu starp Azerbaidžānas un Latvijas parlamentiem, viņš uzsvēra.

Spīkeris izteica pateicību Latvijas parlamentam par 53 no 100 Saeimas deputātu iesnieguma par Hodžalinas henocīdu atzīšanas pieņemšanu , kas apliecina solidaritāti ar azerbaidžānas tautu un tādējādi nosodīts necilvēcīgs noziegums.

Tikšanās gaitā ir notikusi viedokļu apmaiņa par pašreizējo līmeni un starpparlamentu sakaru attīstības perspektīvām. Bija atzīmēta pieredzes un informācijas apmaiņas nozīme likumdošanas jomā, turpmākās draudzības grupu aktīvitātes stiprināšanā.

Tikšanās piedalījās Azerbaidžānas vēstnieks Latvijas Republikā Džavanšir Ahundov, Milli Medžlisa aparāta vadītājs Safa Mirzojev, starpparlamentu draudzības grupas ar Latviju vadītājs Kemran Bairamov, deputāti Rovšan Rzajev, Uļvija Agajeva un citi delegācijas locekļi.  

Pēc tikšanām Ogtaj Asadov nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa Rīgā.

Search in archive