2017-05-29

Edgars Rinkēvičš: Azerbaidžānas loma Eiropas enerģētiskajā arhitektūrā ir augsti vērtēta

 

29.maijā Azerbaidžānas Milli Medžlisa priekšsēdētājs Ogtaj Asadov oficiālās vizītes ietvaros Rīgā tiekās ar Latvijas Republikas Ārlietu Ministru Edgaru Rinkēviču. 

Tikšanās piedalījās Milli Medžlisa vadītājs Safa Mirzojev, Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā Džavanšir Ahundov, starparlamentu sakaru sadraudzības grupas vadītājs Kemran Bairamov, deputāti Rovšan Rzajev, Uljvija Agajeva un citi delegācijas locekļi.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, pasveicinot viesus, novēlēja veiksmi šajā vizītē, kura, pēc viņa vārdiem, veicinās turpmāko divpusējo attiecību attīstību.

Parlamenta priekšsēdētājs Ogtaj Asadov izteica pateicību par silto uzņemšanu. Spīkeris atzīmēja, ka abpusējas vizītes augstajā līmenī un notiekošās pārrunas sniedz pozitīvu ieguldījumu abpusējo sakaru veicināšanā.

O.Asadov darīja zināmu, ka šīs gads ir ļoti nozīmīgs Azerbaidžānas-Latvijas sakariem, jo mūsu valstis svin 25.gadadienu kopš diplomātisko attiecību nodibināšanu starp mūsu valstīm. Starp Baltijas valstīm Azerbaidžānas vēstniecība tika atvērta tieši Latvijā.

Edgars Rinkēvičs pateica, ka Latvijā ar lielo nepacietību sagaida Iļhama Aļijeva oficiālo vizīti, kas sniegs būtisku ieguldījumu sakaru stiprināšanā starp mūsu valstīm visās jomās. Ārlietu ministrs atzīmēja, ka dokumentiem, kas būs parakstīti vizītu ietvaros, būs liela nozīme stratēģiskai partnerībai starp mūsu valstīm.  

Edgars Rinkēvičs norādīja, ka mūsu valstīm ir saskatāms milzīgs potenciāls tālākajai abpusēji izdevīgas sadarbības padziļināšanai ekonomiskajā jomā.  

Tikšanas laikā ir notikusi viedokļu apmaiņa par sadarbību enerģētikas nozarē, par īstenotājiem reģionāliem projektiem.

E.Rinkēvičs atzīmēja, ka Azerbaidžānas loma Eiropas enerģētikas arhitektūrā ir augsti vērtēta. Azerbaidžānai ir būtiska nozīme Eiropas enerģētikas drošībā, uzsvēra Latvijas ārlietu ministrs. Sadarbība enerģētikas nozarē ir ļoti nozīmīga sakariem starp Latviju un Azerbaidžānu.

Latvijas Ārlietu ministrs tāpat atzīmēja, ka viņa valsts pilnīgi atbalsta Azerbaidžānas-Latvijas attiecības.

Milli Medžlis priekšsēdētājs pateica, ka Azerbaidžānai ir interese sakaru paplašināšanā kultūras-humanitārajā nozarē, īpaši atzīmējot Azerbaidžānas kopienas lomu Latvijā. Starp Balitjas valstīm tieši Latvijā dzīvo lielākā Azerbaidžānas kopiena, kas nodrošina stabilu pamatu kultūras sakariem. Iepriecinoši, ka 2013.gadā Bakū tika atjaunota Latviešu Biedrības darbība, norādīja Ogtaj Asadov.

Spīkers darīja zināmu, ka Azerbaidžānā pēdējos gados regulāri notiek starptautiskie pasākumi humanitārā rakstura sadarbībā. Valstī notiekošie starptautiskie forumi liek mums apgalvot, ka Azerbaidžāna ir kļuvusi par tolerances un multikultūrālisma pasaules centru. 

Azerbaidžānas parlamentārā delegācija vizītes ietvaros Ogtaja Asadova vadībā apmeklēja Latvijas Nacionālo Mākslas Muzeju. 

Search in archive